Rap-video med Klara

Inget speciellt, hör mer till kategorin ”roligt för de närmsta”.