Vad gör ett foto bra?

En svår fråga som inte har ett självklart svar. Denna undersökning ligger till grund för en fråga som jag ska ställa under föreläsningen Foto – en livsstil. Tack för att du tar din tid att rösta!

Vad gör ett foto bra?
(polls)