Visning av tävlingsbilder

Nu har bilderna från Foqus kommit och vi anordnar en visning av dessa under tisdag, onsdag och torsdag denna vecka. Utskicket av bilderna blev något förenat men nu finns 8 kilo bilder vi ska plöja igenom och utse en vinnare.

28 nov -2 okt

kl. 18:00-20:00

Välkomna!